News Ticker

Tâm sự

“Xin lỗi…”

24/04/2015

Năm tôi mười tám tuổi, một chàng trai nói thích tôi. Tôi đã trẻ con đến mức còn không cho nổi người ta một câu trả lời nghiêm túc. ...ĐỌC TIẾP ➦
1 2 3 4 5