News Ticker

Chia tay

Buông tay anh ra

20/02/2015

Em buông tay và anh cũng buông tay, đau khổ hơn nữa là anh đã nắm lấy một bàn tay khác. Anh à! Trời đã sang đông rồi, những ngày này thật ...ĐỌC TIẾP ➦
1 2 3 4