News Ticker

Một nửa

   
    Hay!

Ai bán cho tôi một nửa nào?

Nửa thời mua lại, nửa mang rao

Nửa đem chôn cất vùi sâu kín

Nửa tặng cho người thoả khát khao

 

Ai bán cho tôi một nửa đời

Mang về hâm lại trái tim côi

Mơ từng hơi ấm xa xưa đó

Hôn cái nhìn quen trên nét môi

  

Ai bán cho tôi một nửa còn

Xin đừng tiếc giữ trái tim son

Ngày mai xuân ấy đâu xanh nữa

Chẳng phải ngày xưa bé cỏn con

 

Ai đã tặng tôi một nửa rồi

Xin đừng gấp lại trái tim đôi

Xin đừng trả lại thời gian ấy

Tôi sợ nhìn tôi… tôi với tôi.

24h.com

Người Đăng Bài :